Анализ на горещите вълни в Европа през 2022

Въведение

Oт юни до август 2022 г. постоянни горещи вълни засягат части от Европа, причинявайки горски пожари, суши, евакуации и смъртни случаи, свързани с жегата. Най-високата регистрирана температура е 47,0 °C (116,6 °F) в Пинхао, Португалия, на 14 юли. По време на тази гореща вълна близо 12 000 души са починали от топлинен удар или други причини, което я прави най-смъртоносното природно събитие от сушата в Източна Африка през 2011 г. и най-смъртоносната гореща вълна от горещата вълна в Русия през 2010 г.
През юни са регистрирани температури от 40–43 °C в части от Европа, с най-тежки температурни аномалии във Франция, където са счупени няколко рекорда.
Втора сериозна гореща вълна настъпи в средата на юли, простирайки се на север до Обединеното кралство, където за първи път са регистрирани температури над 40 °C.
Според климатолози горещите вълни са свързани с изменението на климата в Европа.
Трета гореща вълна започна през август, като в части от Франция и Испания са достигнати температури над 38 °C. Продължителен горещ период удря и Обединеното кралство.

Причини

Горещата вълна от юни е резултат от взаимодействието между екстра-тропическия циклон Алекс, който преминавайки покрай Ирландия генерира голям регион от високо атмосферно налягане над Испания и Франция. Допълнително въздействие имат силното слънчево греене и придвижването на гореща въздушна маса от Северна Африка. При навлизането си в Иберийския полуостров тя съдържа големи количества суспендиран прах и причинява мъгла в централните и южни части от полуострова.

Източник: https://en.wikipedia.org
Сателитна снимка на Франция и Южна Англия Източник: Copernicus

След преминаването на няколко последователни горещи вълни през юни и първата половина на юли, много силна гореща вълна засяга Западна Европа през средата на юли. Движещ фактор е система с високо атм. налягане, наречена Азорския антициклон, която се разраства и придвижва в посока север, носейки високи температури в Обединеното кралство, Франция и Иберийския полуостров. Това води до обръщане на посоката на вятъра от запад на юг, носейки горещ въздух от Северна Африка и Сахара.

Регионът с високо атм. налягане е отговорен за предимно безоблачни условия, позволявайки на слънцето допълнително да загрява вече топлите въздушни маси. Нито една система с ниско налягане не успява да пробие билото на антициклона и да донесе океански въздушни маси към регионите с високо атмосферно налягане. Същевременно сравнително силна и постоянна система от ниско налягане се намира в продължение на много дни край бреговете на Португалия, предвижвайки още по-горещ въздух от северозападна Африка към Европа. В Португалия и Испания се измерват рекордно високи температури, като на 14 юли в Пинхао, Санта Барбара, Португалия е отчетена рекордната стойност от 47°C, а 45,7°C е регистрирана в Алмонте, Хуелва, Испания на 13 Юли.

Климатолозите свързват екстремните горещини с въздействието на изменението на климата. Промените в струйното течение (jet stream) в резултат на изменението на климата причиняват горещи вълни с нарастваща честота в Европа. Освен това, поради промените в струйното течение, увеличаването на горещите вълни за европейските страни е три до четири пъти по-високо от тези в други страни в северните средни ширини, като например Съединените щати.

В част втора на тази статия ще ви разкажем по-подробно за ситуацията във Франция, Англия и Великобритания!

Източник: Copernicus

Сходни новини: