Енергиен сектор

Прогнозна поддръжка и валидиране на щети, причинени от метеорологични явления

Прогнозиране на пикови натоварвания

Валидиране на щети, причинени от метеорологични явления

Свържи се с нас