Партньори

Фондация Bcause

Ментори и приятели на Meteo.Rocks. Организатори на акселератора Rinker's Challenge 2017-2018. Rinker’s Challenge e една благородна инициатива, основана от дъщерята на преуспял в САЩ български емигрант, с идеята да подкрепя социално значими каузи, инициативи и организации, които да подкрепят социалните предприемачи и да подобряват качеството на живота в местните общности.

Българска академия на науките

Meteo.Rocks си сътрудничи с редица институти в БАН по проекти в областтта на метеорологията, климатологията и науките за земята.

Barani Design

Meteo.Rocks е официален вносител за България на уреди с марката Barani Design. Компанията произвежда иновативни метеорологични станции и метеорологични сензори предимно за професионална употреба, когато здравината и качеството на измерването са от съществено значение.

Висше Военноморско Училище „Н. Й. Вапцаров“

Meteo.Rocks монтира 2 метеоролгични станции в град Варна - на сградата на ВВМУ и на кей Карантината в кв. Аспарухово.

Climate-KIC

Climate-KIC е най-голямото публично-частно партньорство за иновации в Европа, фокусирано върху иновациите в областта на климата. Подпомагат се проекти за борба и адаптиране към изменението на климата. Meteo.Rocks взе участие в Climate-KIC през 2020.

Институт за изследване на климата и водите

Институтът за изследвания на климата, атмосферата и водите е създаден с решение на общото събрание на БАН на 3 декември 2018 г. с мисия да провежда в БАН фундаментални и приложни интердисциплинарни научни изследвания в областта на климатичните промени и
климата. Нашият метеоролог е сътрудник в института, а ръковидителят проф. Бъчварова е един от основните консултанти на проекта.

Revauxy

Revauxy е софтуерна компания, специализирана в разработки на професионални решения за застрахователен бизнес. Заедно работим върху интеграцията на метеорологична информация в полза на застрахователния сектор, с цел верификация и превенция на щети от екстремно време.

БАССЕС

БАССЕС и Meteo.Rocks работят за безопасното практикуване на зимни спортове в Българските планини.

Cleantech Bulgaria

Ментори и приятели на Meteo.Rocks. Клийнтех България са бизнес мрежа, която се фокусира върху чисти технологии, иновации и устойчиво развитие. Обединяваме МСП и големи предприятия, експерти, НПО, предприемачи, правителствени и международни институции. Организатори на Climate-KIC 2020.

Български Антарктически Институт

Съвместно с БАИ Meteo.Rocks изпрати метеорологични станции до Българската база на o. Ливигстън, Антарктида през 2019 и 2020.

Pollenity

Pollenity комбинира авангардно инженерство с експертен опит от световна класа, за да донесе иновативни технологии и продукти за пчеларския бизнес. Работата с метеорологична информация е ключов компонент в това начинание.

Networking Premium

Приятели и съветници на проекта. Пространството на Networking Premium е главна сцена на иновативната екосистема в България.