Прогнози за България

Висока точност и резолюция

Виж данните

Модел WANGA

48 часова прогноза

2 km резолюция

3 степенна верификация

 

API с JSON и CSV  резултати

Обновяване на всеки 12 часа

Лесна визуализация

Верификация на прогнозата

Автоматична проверка с данни от метеорологични станции

Автоматична проверка с данни от метеорологични радари

Експертна проверка от метеоролог

Верификация на прогнозата

Автоматична проверка с данни от метеорологични станции

Автоматична проверка с данни от метеорологични радари

Експертна проверка от метеоролог

Какво е числен модел на времето?

Численият метеорологичен модел прави симулация на текущото състояние на атмосферата  на базата на измерени данни от различни източници – метеорологични станции, сателитно наблюдение, радари, други модели. Следваща стъпка е изчисляването на състоянието ѝ в бъдещето с помощта на уравненията за движение и непрекъснатост. Атмосферните процеси са сложни и за да се опишат е необходимо използването на множество параметри. Това налага обработването на огромни количества данни, за което са нужни най-мощните суперкомпютри, с които разполагаме. Резултатите от симулацията на модела се обработват и така се получават прогнозите, с които ние сме свикнали.

Какви модели за времето има?

Метеорологичните модели може да се разделят в две основни групи – глобални и регионални Както името предполага, глобалните модели обхващат територията на цялата планета и дават по-обща, но същевременно цялостна представа за състоянието и промените в атмосферата. 

От друга страна, регионалните модели се концентрират върху конкретен регион, като това им позволява да имат по-висока резолюция и да предскажат по-точно специфични, локални метеорологични явления. 

Глобални метеорологични модели

В глобалните метеорологични модели размерът на клетката е от 10 до 50 километра. Това обикновено е достатъчно за оптимално прогнозиране на условията във високата атмосфера. Глобални модели с резолюция под 10км са много трудни за реализиране, защото е необходима огромна компютърна мощност, за да се пресмята симулацията на модела достатъчно бързо. Основен недостатък на ниската резолюция на глобалните модели е невъзможността за улавяне на метеорологични явления с по-фин мащаб като гръмотевични бури и градушки, както и проблеми при прогнози на места със специфични локални особености като планински региони.

Примери за глобални метеорологични модели са:

  • Американската глобална система за прогнози (GFS) с резолюция от 27 км
  • Прогнозния модел на Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF) с резолюция 13 км.

Резолюция на метеорологичните модели

Когато се използват метеорологични модели, се прави разлика между пространствена и времева разделителна способност, наречена още резолюция. Територията, за която се изчислява даден метеорологичен модел, се разделя на многобройни малки клетки. Размерът на клетките определя резолюцията на метеорологичния модел. Тъй като за всяка клетка се изчисляват отделно всички параметри, е необходимо да се направи компромис с размера на клетките, така че прогнозата да не е твърде обща и същевременно да може да се изчислява достатъчно бързо. Това е причината глобалните модели да са с по-ниска резолюция – над 10км, докато локалните(местни) модели варират от няколкостотин метра до няколко километра.  

Регионални модели за времето

За разлика от глобалните метеорологични модели, точките на мрежата на регионалните модели са много по-близо една до друга, следователно на една и съща територия има много повече клетки, за които се извършват пресмятания. Това води до по-добра разделителна способност на регионалните модели и така те имат възможност да улавят и прогнозират успешно метеорологични явления от по-малък мащаб като гръмотевични бури и градушки. Това обаче изисква много повече изчислителен капацитет и поради тази причина прогнозите на регионалните модели са ограничени в по-кратък срок в бъдещето. 

Примери за регионални метеорологични модели са:

 

  • Моделът WANGA на Meteo.Rocks, с резолюция 2 км
  • Моделът ICON EU на Deutsche Wetter Dienst, с резолюция 7 км
  • Моделът ALADIN на НИМХ, с резолюция 5 км

Източници на грешки в метеорологичните модели

Обикновено има ограничения за качеството на прогнозата на метеорологичните модели. Тук могат да възникнат основни източници на грешки, като например:

  • Недостатъчна разделителна способност на модела (хоризонтална и вертикална): Процесите, които се извършват под разделителната способност на модела, не могат да бъдат предвидени;
  • Неточност в началните условия: Колкото по-малко данни от наблюдение са включени в модела, толкова по-далеч  е първоначалното състояние на симулацията от реалното състояние на атмосферата;
  • Ограничения в уравненията на модела – опростяването на сложните процеси в атмосферата до краен брой математически уравнения;
  • Невъзможността да се вземат предвид всички фактори, които влияят на атмосферата и времето – застроени площи, фабрики, транспорт, замърсяване на въздуха.. списъкът може да бъде продължен до безкрай. Почти всичко, което се случва около нас, оказва някакво, макар и минимално, влияние.

Проблемът в България

За територията на България няма налични модели с резолюция под 5 km, които  да интегрират данни от автоматични метеорологични станции, сателитно наблюдение и радари.

Моделът WANGA осигурява прогноза за времето с висока разделителна способност за територията на България. Данните от съществуващите метеорологични модели формират основата, към която добавяме данни от верифицирани метеорологични станции, радарна мрежа и сателити. Резултатът е модел с резолюция 2 км, времева стъпка от 1 час и прогноза за 48 часа.