Nowcasting за валежи и бури

Проследи дъжд, сняг и всяка буря в реално време!

Виж данните

Система за следене и прогнозиране на валежи

Пълно покритие на България

Прогноза за следващите 60 минути

Радарна карта в реално време

Очаквайте скоро

Предупреждения за ектремни валежи

Нотификации с мобилно приложение

48 часова история

Принцип на работа

Данни от метеорологични радари

Оптимизация на образа

Алгоритъм за прогнозиране

Прогноза за следващите 60 минути

Какво е метеорологичният радар?

Метеорологичният радар е оснoвен инструмент в метеорологията, който дава информация за размера на водните капки в атмосферата. Метеоролозите използват тази информация за да определят видовете валежи, тяхното движение и интензитет.

На много места по света са инсталирани метеорологичени радари. Метеоролозите имат на разположение много инструменти, включително радар, за да предскажат прогнозата за времето. Радарът може да дешифрира колко далеч са валежите, тяхната скорост и колко големи са капчиците или снежинките. След това тези данни могат да се използват в компютърни модели за прогнозиране за прогнозиране на бъдещи метеорологични тенденции, като същевременно предупреждават метеоролозите за предстоящи валежи, бури или тежко време. Ние използваме данни от различни източници от България и съседни държави за да подобрим метеорологичните услуги в района.

 

Какво означава nowcasting?

Терминът Nowcasting описва прогнозирането на текущото състояние на атмосферата, заедно с прогнози до 6 h напред  Тези краткосрочни прогнози, обикновено получени чрез екстраполация на наблюдения, статистически модели или числени прогнози за времето (NWP), представляват основен инструмент за прогнозиране на тежки метеорологични условия, като обилни валежи и интензивни гръмотевични бури.

Прекомерните валежи могат да действат като спусък за опасности, свързани с водата и това е особено вярно във все по-урбанизирана територия или при наличие на стръмен релеф. Когато уязвимите обекти станат изложени на такива опасности, рискът може да се прояви като материални щети и загуба на живот.

Следователно са необходими надеждни прогнози за валежите, за да се подпомогне вземането на решения по време на тежко време, например, за да се реши дали да се прекъсне влакова линия, изложена на потоци от отломки, или да се евакуират сгради в райони, застрашени от наводнения, както и в контекста на оптимизирането на летището експлоатация и регулиране на канализационните системи по време на буря. Всички подобни сценарии могат да се възползват от наличието на системи за прогнозиране в реално време, които отчитат предвидимостта на валежите и свързаните с тях опасности при висока пространствена и времева разделителна способност, така че рискът да бъде смекчен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услугата в действие